Anunț public – Reabilitare ansamblu hale

Posted by menarom
Category:

Menarom PEC , titular al proiectului “Reabilitare ansamblu hale” anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galaţi fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Reabilitare ansamblu hale” propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Galati, judetul Galati.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regimentul 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi orele 8,30-16,00, vineri 8,30-13,30., precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro/ – reglementari-acordul de mediu-proiect decizie etapa de incadrare.
Publicul interesat poate inainta comentariile/observatiile la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt

SC MENAROM P.E.C. SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare ansamblu hale” propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Galati, judetul Galati.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regimentul 11 Siret nr. 2, Galati si la sediul SC Menarom PEC SA din Galati, Calea Prutului, nr. 12, judetul Galati, in zilele de luni-joi orele 8,30-16,00, vineri 8,30-13,30.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din str. Regimentul 11 Siret nr. 2,Galati.

Lasă un răspuns