• Staţii electrice pentru echiparea vinciurilor de ancoră şi manevră
  • Pupitre de navigaţie
  • Tablouri electrice de acţionare
  • Radiatoare electrice navale
  • Staţie electrică de tip SCMP
  • Tablouri electrice navale
  • Dispozitiv de măsură şi protecţie pentru branşament electric trifazat
  • Cutii cu rezistenţe de pornire şi reglare a vitezei motoarelor